Sökmetoder

Här nedan följer flera videofilmer som går igenom sökning efter lagtext, rättspraxis och doktrin (juridisk litteratur). Videofilmerna innehåller flera olika svenska informationstjänster, bl.a. lagen.nu och InfoTorg.

Videofilm som visar hur du kan söka efter lagtext (direkt länk):

Videofilm som visar hur du kan söka efter rättspraxis (direkt länk):

Videofilm som visar hur du kan söka efter lagkommentarer (direkt länk):