Rättskällor Kontext

För en kortare förklaring vilka rättskällor som finns i Sverige och hur dessa förhåller sig varandra, se följande YouTube videofilm: