Länklista

Bortsett från sökmetoderna, följer nedan en lista med relevanta länkar för svenska, nordiska och internationella rättskällor (i urval).

Svenska och nordiska rättskällor (urval)

Lagrummetsvenska rättskällor och länkar till myndighetsföreskrifterwww.lagrummet.se
Sveriges domstolarsök vägledande avgöranden hos Sveriges domstolarenkel sökning
Marknadsdomstolavgöranden från tidigare Marknadsdomstol (2000-2016)målregister
Högsta förvaltningsdomstolenavgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD)senaste avgöranden

Svensk och nordisk doktrin (urval)

Juno(tidigare Zeteo och Karnov) (lagkommentarer till utvalda svenska författningartillgänglig via Stockholms universitetsbibliotek
SvJTSvensk Juristtidning, tillgängligt via Junotillgänglig via Stockholms universitetsbibliotek
JTJuridisk Tidskrift tillgänglig via Stockholms universitetsbibliotek
ERTEuroparättslig tidskrift ert.se
NIRNordiskt Immateriellt Rättsskyddnir.nu
Förvaltningsrättslig Tidskriftforvaltningsrattslig.org

Internationella källor (urval)

Europarättdatabaser som omfattar EU eller Europarättsliga källorse Europarätt på denna webbplats
Google Scholarsök efter vetenskapliga artiklar och böckerscholar.google.se
World Legal Information Institutefree, independent and non-profit access to worldwide lawwww.worldlii.org
British and Irish Legal Information Institute (BAILII)gratis tillgång till brittisk och irländsk lagstiftning och rättspraxisbailii.org
Legal Information Institutegratis tillgång till amerikansk lagstiftning och rättspraxislaw.cornell.edu